-10%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Original price was: €14.80.Η τρέχουσα τιμή είναι: €13.30.

Λόγοι σχετικά με τον πλούτο, την πλεονεξία, την πτωχεία και την φιλαργυρία.

Κωδικός προϊόντος: 2381 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Με την χάρι του Τριαδικού μας Θεού και με τις πρεσβείες του Οικουμενικού μας Διδασκάλου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προβαίνουμε στην έκδοσι του δωδέκατου τεύχους της σειράς “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ” με τον γενικό τίτλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, και ειδικότερα ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ, ΠΛΟΥΣΙΟΣ, ΠΛΟΥΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΙΑ.
Το ζήτημα του πλούτου και της πτωχείας έχει απασχολήσει τον ιερό Χρυσόστομο. Η γενική αντίληψις είναι αρνητική για τον πλούτο και συμπαθής για την πτώχεια. Το απόλυτο, όμως, δεν αρμόζει ούτε στον πλούτο ούτε στην πτωχεία, διότι αυτά ανήκουν στην μέση τάξι και εξαρτώνται, ο πλούτος από την χρήσι του, ενώ η πτωχεία από την ανεκτικότητα και την προαίρεσι. Λέει, ‘Ούτε ο πλούσιος θεωρείται με βεβαιότητα καταδικασμένος ούτε ο πένης σεσωσμένος. Η διάθεσις και η προαίρεσις είναι τα κύρια στοιχεία καθοριστικής εκτιμήσεως του πλουσίου και του πένητος’. Συγκεκριμένα, “εάν … προς φιλανθρωπίαν” χρησιμοποίηση τον πλούτο ο πλούσιος, “γέγονε καλού το πράγμα υπόθεσις αν δε εις αρπαγάς και πλεονεξίας και ύβριν, προς το εναντίον” έτρεψε “αυτού την χρήσιν”. Παράλληλα και για την πτωχεία ισχύει η ίδια διάθεσις: “Αν γενναία την υπομένη κανείς ευχαριστών τω Δεσπότη” έγινε “στεφάνων το πράγμα αφορμή και υπόθεσις…”, αν όμως βλασφημή, γίνεται κατήγορος “της προνοίας” του Θεού.
Ο πλούτος αποδεικνύεται παγίδα για εκείνον που τον κατέχει, διότι, με την ισχύ του, επηρεάζει την θέλησι, κατακυριεύει όλον τον άνθρωπο, και τον οδηγεί σε εσφαλμένο τρόπο ζωής. Εκεί τότε, λείπει ο φόβος του Θεού και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Σε τέτοια περίπτωσι ο πλούτος είναι η παγίδα.
Η καλή διαχείρισις του πλούτου είναι αυτό που πολύ συχνά τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος, όταν, αναφερόμενος στους φιλάργυρους, που κρύβουν τον πλούτο, λέει: “Ου δια τούτο έλαβες, ίνα αυτά (=τα χρήματα) καταχώση αλλ’ ίνα ταύτα διανείμης. Ει δε εβούλετο αυτά ο Θεός φυλάττεσθαι, ουκ αν ανθρώποις έδωκεν, αλλ’ είασεν αν εν τη γη κείμενα μένειν”.
Ο πλούτος συνεπώς, χρειάζεται συνετό και σώφρονα άνθρωπο, που θα τον διαχειρισθή και θα τον τοποθετήση στην εξυπηρέτησι πτωχών, ορφανών και χηρών. […] Ιερομόναχος Βενέδικτος Αγιορείτης, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ
Γνώρισμα της ανθρωπίνης φύσεως
Το νόσημα της κενοδοξίας
Ας αποφεύγουμε παντού την πλεονεξία
Ας μιμηθούμε τους προ του νόμου
Αποτελέσματα της πλεονεξίας
Πλεονεξία και υπερηφάνεια
Γνώρισμα της πλεονεξίας
Τι κάνει
Συνήθεια του φιλάργυρου
Τον φιλάργυρο όλοι τον βλάπτουν
Η κατάληξι του φιλάργυρου και πλεονέκτη
Μόνον όνομα είναι ο πλούτος, χωρίς αξία
Αποτελέσματα του πλούτου
Σκότος είναι ο έρωτας των χρημάτων
Νόσημα και τυραννίδα της οικουμένης
Αγνοούμε την δική μας φύσι εξ αιτίας της πλεονεξίας
Αρπαγή και πλεονεξία
Είδη πλεονεξίας ή ειδωλολατρείας
Η μέθη και η πλεονεξία. Γνωρίσματα αμφοτέρων
Χειρότερη από τον θάνατο
Τα φοβερά παθήματα του πλεονέκτη
Η ζωγραφική εικόνα του πλεονέκτη
Η κακή ζύμη
Τρόπος αποκαταστάσεως και θεραπεία του πάθους
Όπως η εικόνα του Ναβουχοδονόσορ
Σε μισεί και σε αποστρέφεται
Πόσο σε μισεί η πλεονεξία
Ο σκληρός δεσμοφύλακας
Ο πλεονέκτης πλουτίζει στο όνειρό του
Κάνει τους ανθρώπους θηρία και δαίμονες
Ο κοινός εχθρός της οικουμένης
Κάνει τους ανθρώπους θηρία και δαίμονες
Προέλευσις του πάθους
Το παράδειγμα του μάννα
Παροργίζει τον Θεό
Παντού είναι κακό πράγμα η πλεονεξία
Είναι αμαρτία
Πώς είναι ειδωλολάτρης ο πλεονέκτης
Η σφαγή της ψυχής
Η πλεονεξία είναι φοβερώτερη από την ειδωλολατρεία
Από ποια αιτία εισήλθε στον κόσμο
Η πλεονεξία μας μεταχειρίζεται όπως ο εχθρός
Είναι χειρότερη από κάθε επιθυμία
Τίποτε πιο ακάθαρτο από την πλεονεξία
Είναι ασχημοσύνη και αναισχυντία
Πτωχός είναι ο πλούσιος
Χειρότερη από τον βόρβορο
Οι πλεονέκτες είναι ληστές, που στήνουν ενέδρες
Άλλο είδος πλεονεξίας
Η πλεονεξία έκανε σκουλήκι το μάννα
Νόσος του πλουσίου
Το αθλιώτερο
Ο δεσμοφύλακας του πλουσίου
Πώς είναι αγαθός όποιος έχει πλούτο;
Το φορτίο των φροντίδων
Ο υποκριτής
Κατηγορίες πλουσίων
Τίποτε δεν είναι τόσο άπιστο πράγμα όσο ο πλούτος
Άλλο φιλάργυρος και άλλο πλούσιος
Πλούσιος είναι εκείνος που δίνει πολλά
Πλούσιος ο Αβραάμ
Ο πλούσιος επιβουλεύεται περισσότερο από τον πτωχό
Ο δραπέτης
Ποιος πλούτος είναι αγαθός
Για ποιους είναι ‘πονηρίας υπηρέτης’
Η νέα φύσις του πλούτου
Δεν σώζει εν ημέρα κρίσεως
Δεν ακολουθεί κανέναν ο πλούτος με τον θάνατο
Είδη πλούτου
Η φύσις του πλούτου μιμείται την φύσι του ανθρώπου
Αχάριστος υπηρέτης, αιμοβόρος και δολοφόνος
«Μη φοβάσαι, όταν πλουτίζη ένας άνθρωπος»
Τι είναι πλούτος
Τα δεσμά του πλούτου
Μπορεί να σωθή ο πλούσιος;
Πότε χάνεται ο πλούτος
Άμεσα αποτελέσματα
Δραπέτης και δραπετοποιός
Ατιμία, όνειδος, κατηγορία ανθρώπου
Ενδιάμεσο αγαθό ο πλούτος
Η χρυσή εικόνα
Η ανίατη νόσος
Θεραπεία του πάθους
«Σης και βρώσις αφανίζει»
Η διαστροφή
Τα δύο ελαττώματα του πλούτου
Η πηγή. Η ψυχή του πλουσίου και του πτωχού
Το ξίφος
Η δουλεία
«Δυσκόλως οι πλούσιοι εισελεύσονται εις την βασιλείαν
Προέλευσις του πλούτου. Ο αμαρτωλός πλούσιος τιμωρείται
Ο πλούτος του διδασκάλου και του πλουσίου
Πότε είναι μεμπτός. Τρόπος αυξήσεως του πλούτου […]

Πληκτρολόγησις κειμένου: Βενέδικτος Ιερομόναχος
Φιλολογική επιμέλεια: Δημήτριος Κύρου

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

414

Διαστάσεις

21×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2018

Σειρά

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ

Συγγραφέας

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ