188

ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ 41-49

9.50

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
SKU: 3133 Κατηγορία:

Περιγραφή

Συν Θεώ συνεπληρώθη νέα δεκάς ομιλιών επί των ψαλμών του ι. Ψαλτηρίου. Αι ομιλίαι αυταί, δημοσιευθείσαι εις το περιοδικόν “Χριστιανική Σπίθα” κατά την διάρκειαν του έτους 1997, συνεκεντρώθησαν εις το παρόν βιβλίον, πέμπτον εις την σειράν των ψαλμικών έργων μας.
Εάν θελήση κανείς ν’ αναζητήσει εις το παρόν βιβλίον ένα κεντρικόν νόημα, περί το οποίον στρέφονται και εις το οποίον συγκλίνουν τα κείμενά του, τούτο δυνάμεθα να είπωμεν ότι είνε η σχέσις ανθρώπου και Θεού. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δίψα Θεού
Ν’ απελπισθώμεν;
Ας ακούσωμεν τους πατέρας μας…
Ο Νυμφίος
Η νύμφη
Καρδία άσειστος
Παραφωνία εις την αρμονίαν (η βλασφημία)
Η αιώνιος πολιτεία
Θα γίνωμεν άνθρωποι;
Κήρυκες υποκριταί
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

255

Έτος Α' έκδοσης

1998

Συγγραφέας

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο