σοχος (13)

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

12.80

Availability: Σε απόθεμα Κωδικός προϊόντος: 27407 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὸς λόγος γιὰ τὸν ἀνεξερεύνητο βυθό τῆς ῾Αγίας Γραφῆς

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ εὐλογήση σὰν τὸν Ἐφραὶμ καὶ σὰν τὸν Μανασσή

Ἡ ἑορτὴ τοῦ ᾿Εξιλασμοῦ

Ο βράχος στὴν ἔρημο Μαάν

«Αχρήστεψε, Κύριε, τὴν συμβουλὴ τοῦ ᾿Αρχιτόφελ»

«ΟΙ τριάκοντα δυνατοί»

Τραγούδι σὲ βασιλικούς γάμους (ὑπὸ ἀγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Εμέθυσες τὴν ἄνυδρη γῆ μὲ βροχή

Οι δρόμοι τῆς σοφίας

«Σημεῖα καὶ τέρατα» στὴν Βαιθήλ Η χήρα τῆς Σαρεπτά

‘Ανάβαινε εἰς Ραμώθ Γαλαάδ

“Όταν ἐπανεστάτησαν οι Μωαβίτες ᾿Αζαήλ – Ιοὺ – Ελισσαίος

«Δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου»

Τὸ ὄραμα τοῦ χερουβικοῦ ἄρματος (ὑπὸ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα)

Τὸ μαρτύριο τῶν Μακκαβαίων (ὑπὸ ἀγίου Γρηγορίου Θεολόγου)

«Μακάριος ἀνήρ…»

Τὰ ἀδύνατα γίνονται δυνατά

Γάμος – παρθενία – διαζύγιο (ὑπὸ ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου)

Η παραβολὴ τοῦ κόκκου τοῦ σινάπεως ῾Ο Κύριος κρίνεται ἀπὸ τὸν Πιλάτο (ὑπὸ Λεωνίδου Φιλιππίδου)

Τὰ ἀποκομμένα κλαδιά τῆς «καλλιελαίου»

Το «κάλυμμα» καὶ ἡ «ἐπιστροφή» «Παῦλος καὶ Σιλουανός καὶ Τιμόθεος»

Τὸ ἐπτακέφαλο θηρίο Μηνύματα ἀπὸ τὴν ᾿Αποκάλυψι

Ἡ ἄνω Ιερουσαλήμ

Εύχαριστήριος προσευχὴ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα

Επιπλέον πληροφορίες

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Συγγραφέας

ΓΟΥΒΑΛΗΣ π.ΔΑΝΙΗΛ

Σελίδες

376

Διαστάσεις

24×17

Έκδοση

2013, Β'