-21%
17

ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

21.00

΄Έργα των Πέτρου Δαμασκηνού, Φιλοθέου Σιναΐτου και Θεοδώρου Ασκητού.

Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Κωδικός προϊόντος: 10135 Κατηγορία: Ετικέτα:
Προβολή καλαθιού

Περιγραφή

17ος Α’. Πέτρου Δαμασκηνοῦ: Βιβλίον Πρῶτον, Κεφάλαια 1-33. Βιβλίον Δεύτερον, Λόγοι συνοπτικοί 24, γεμᾶτοι ἀπὸ πνευματικὴ γνώση.
Β’. Φιλόθεου τοῦ Σιναϊτου: Νηπτικά Κεφάλαια Μ’. Κανόνας νήψεως καὶ φρουρήσεως τοῦ νοῦ καὶ καθαρότητας τῆς καρδιᾶς.
Γ’. Θεοδώρου τοῦ Ἀσκητοῦ: 1. Κεφάλαια πάνυ ψυχωφελῆ Ρ’, Περὶ βαπτίσματος, περὶ πὶστεως, περὶ προσευχῆς, περὶ φιληδονίας, περὶ φιλαργρυρίας, περὶ φιλοδοξίας. 2. Θεωρητικόν. Περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου μέσω τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν.

Στόν παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα έργα του Πέτρου Δαμασκηνού, Υπόμνησις προς την εαυτού ψυχήν και Λόγοι συνοπτικοί ΚΔ’, πλήρεις όντες πνευματικής γνώσεως”, του Φιλοθέου Σιναΐτου, Νηπτικά Κεφάλαια Μ, και του Θεοδώρου Ασκητού, Κεφάλαια Ψυχωφελή Ρ’καί Θεωρητικόν, με σύντομο εισαγωγικό σημείωμα για τον βίο και τα συγγράμματα του καθενός, καθώς και για το περιεχόμενο των δημοσιευόμενων έργων, που προτίθενται των έργων του καθενός. Ο ιερός αυτός νηπτικός συγγραφέας θεωρεί τη θέωση του ανθρώπου ως συνεχή ανοδική πορεία δια της ασκήσεως, της φυσικής θεωρίας και της μυστικής θεολογίας. Τα έργα του δεν απευθύνονται μόνο σε μοναχούς, αλλά και σε όλους τους πιστούς. Γιατί δεν αποτελούν μόνο μέρος της ορθόδοξης θεολογίας και της νηπτικής σκέψης, αλλ’ είναι και θησαυροί ανεκτίμητοι που οδηγούν στην αληθινή περί Θεού γνώση. Η σπουδαιότητα των έργων αυτών φαίνεται και από το ότι συμπεριελήφθηκαν στη “Φιλοκαλία” και από το ότι το περιεχόμενό τους δεν είναι προϊόν στοχασμού, αλλ’ αποτέλεσμα εμπειρίας άσκησης. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Προοίμιον
Δήλωσις περί των επτά σωματικών πράξεων
Ότι ο βουλόμενος τας εντολάς τηρήσαι εκ του θείου φόβου αρξάτω, ίνα μη εις χάος ολισθήση
Περί της δευτέρας εντολής, και ότι γεννήτωρ του πένθους ο φόβος
Περί των τεσσάρων αρετών της ψυχής
Περί εμπράκτου γνώσεως
Ότι αι σωματικοί αρεταί εργαλεία εισί των ψυχικών
Περί των οκτώ νοητών θεωριών
Περί της πρώτης γνώσεως (θεωρίας)
Περί της δευτέρας γνώσεως (θεωρίας)
Περί της τρίτης γνώσεως (θεωρίας)
Περί της τετάρτης γνώσεως (θεωρίας)
Περί της πέμπτης γνώσεως (θεωρίας)
Περί της έκτης γνώσεως (θεωρίας)
Περί της εβδόμης γνώσεως (θεωρίας)
Περί της ογδόης γνώσεως (θεωρίας)
Ότι ουκ έχουσι διαφωνίαν αι θείαι Γραφαί
Διαίρεσις της ευχής των όλων γνώσεων
Περί ταπεινοφροσύνης
Περί απαθείας
Περί των επτά σωματικών πράξεων
Περί διακρίσεως
Περί της κατά Θεόν αναγνώσεως
Περί διακρίσεως αληθούς
Περί του μη απογινώσκειν ει και πολλά πταίει τις
Περί κτήσεως των αρετών και αποχής των παθών
Περί του πώς κτάταί τις την αληθή πίστιν
Ότι μάλλον συμφέρει τοις εμπαθέσιν η ησυχία
Ότι μέγα αγαθόν η αληθής μετάνοια
Περί την περιεκτικών και ιδικών ευεργεσιών του Θεού
Ότι πάντα προς το συμφέρον ημών εποίησεν Θεός
Ότι ουκ εστί πολυλογία ο λόγος του Θεού
Ότι ταπεινοφροσύνης δίχα αμήχανον σωθήναι
Περί οικοδομής της ψυχής δι’ αρετών
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΚΔ’
Ότι μέγα αγαθόν η αγάπη και η συμβουλή μετά ταπεινώσεως
Ότι ουκ εστί πολυλογία η συχνότερα υπόμνησις της θείας Γραφής
Περί ψευδωνύμου γνώσεως δήλωσις
Δήλωσις των αρετών
Δήλωσις των παθών
Περί διαφοράς λογισμών και προσβολών
ΛΟΓΟΣ Α’ (1ος)
ΛΟΓΟΣ Λ’ (11ος)
ΛΟΓΟΣ Μ’ (12ος)
ΛΟΓΟΣ Ν’ (13ος)
ΛΟΓΟΣ Ξ’ (14ος)
ΛΟΓΟΣ Ο’ (15ος)
ΛΟΓΟΣ Π’ (16ος)
ΛΟΓΟΣ Ρ’ (17ος)
ΛΟΓΟΣ Σ’ (18ος)
ΛΟΓΟΣ Τ’ (19ος)
ΛΟΓΟΣ Υ’ (20ος)
ΛΟΓΟΣ Φ’ (21ος)
ΛΟΓΟΣ Χ’ (22ος)
ΛΟΓΟΣ Ψ’ (23ος)
ΛΟΓΟΣ Ω’ (24ος)
2. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΝΗΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μ’
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΨΥΧΩΦΕΛΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Ευρετήριο χωρίων της Γραφής
Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

Μετάφραση ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιμέλεια ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Σελίδες

578

Έτος Α' έκδοσης

1996

Αριθμός σειράς

17

Συγγραφέας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ