-10%
πηδαλιον

ΠΗΔΑΛΙΟΝ

31.50

Άρτια συλλογή και διεξοδική ερμηνεία των Ιερών Κανόνων της Ορθοδοξίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

Κατά το έτος 1800, το τελευταίον έτος του “Αιώνος του Διαφωτισμού”, η Ορθόδοξος Εκκλησία απέκτα το βιβλίον εκείνο, το οποίον ο δημιουργός του Αγιορείτης μοναχός Άγιος Νικόδημος προσφυέστατα ωνόμασε Πηδάλιον: “Πηδάλιον της νοητής νηός της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας”.
Εις την αφιερωτικήν επιστολήν προς την εν Κωνσταντινουπόλει Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, την “φιλοστοργωτάτην Μητέρα των Ορθοδόξων απάντων”, ο Άγιος Νικόδημος και ο συνεργάτης του ιερομόναχος Αγάπιος ο Πελοποννήσιος καλούν την “θείαν Μητέρα” να δεχθή εις τας ιερωτάτας αγκάλας της την κανονικήν ταύτην βίβλον, η οποία ως Πηδάλιον και Πυξίς πνευματική “ακριβώς και απαρεγκλίτως αφορά εις τον Πόλον, εις αυτόν δηλαδή τον Ουρανόν” και με αυτήν “ημπορεί ασφαλέστατα και ακινδυνώτατα πάσα η του Χριστού Εκκλησία να διευθύνη τον δρόμον του πλοός της εις εκείνον τον όντως γαλήνιον Λιμένα της μακαρίας και ακηράτου λήξεως”.
Η αρτία αυτή συλλογή και διεξοδική ερμηνεία των Ιερών Κανόνων της Ορθοδοξίας αποτελεί εν εκ των σημαντικωτέρων έργων τα οποία ο Αγιορείτης Άγιος, ή μάλλον το Άγιον Όρος δι’ αυτού, προσέφερεν εις την όλην Ορθόδοξον Εκκλησίαν κατά την κρίσιμον εκείνην εποχήν. Το σκάφος της Εκκλησίας έπλεεν ήδη εντός τρικυμιώδους θαλάσσης και το Πηδάλιόν της ήτο κατ’ εξοχήν χρήσιμον, ώστε να μεταφέρη ασφαλώς τους διαπλέοντας “από της πολυκυμάντου και πολυσάλου ταύτης ζωής προς τον ακύμαντον εκείνον βίον της μακαρίας ημών πατρίδος”. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Κανόνες των Αγίων Αποστόλων
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
Κανόνες της Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ς΄, Ζ΄ Συνόδου
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
Κανόνες της Πρωτοδευτέρας
Κανόνες της εν τη Αγία Σοφία
Κανών της εν Καρχηδόνι
Κανόνες της εν Αγκύρα
Κανόνες της εν Νεοκαισαρεία
Κανόνες της εν Γάγγρα
Κανόνες της εν Αντιοχεία
Κανόνες της εν Λαοδικεία
Κανόνες της εν Σαρδική
Κανόνες της εν Κωνσταντινουπόλει
Κανόνες της εν Καρθαγένη
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΩΝ
Κανόνες του αγίου Διονυσίου Αλεξανδρείας
Κανόνες του αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Κανόνες του αγίου ιερομάρτυρος Πέτρου
Κανονικαί Επιστολαί του μεγάλου Αθανασίου
Κανόνες του μεγάλου Βασιλείου
Κανόνες του αγίου Γρηγορίου Νύσσης
Κανόνες του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Κανόνες του αγίου Αμφιλοχίου
Κανόνες του αγιωτάτου Τιμοθέου Αλεξανδρείας
Κανόνες του Αλεξανδρείας Θεοφίλου
Κανόνες του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας
Κανονική Επιστολή του αγίου Γενναδίου
Κανόνες του αγίου Ιωάννου του Νηστευτού
Κανονική Επιστολή του αγίου Ταρασίου
Κανόνες του αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού
Κανονικαί Ερωταποκρίσεις, αι επί Νικολάου Πατριάρχου
Σύντομος ομού και ακριβής διδασκαλία περί Συνοικεσίων
Τύποι Γραμμάτων τινών, Συστατικού, Απολυτικού, Ενταλτηρίου, Συμμαρτυρίας, του προς τους πένητας, Διαθήκης, Προικοσυμφώνου, κανονικού Διαζυγίου, κανονικής Παραιτήσεως και Αντιμινσίου
Ιχνογραφία, η Εικονογραφία του Ναού

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

802

Διαστάσεις

29×25

Συγγραφέας

ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Έκδοση

2016

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο