ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

8.90

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Κωδικός προϊόντος: 14072 Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα
Πρόλογος 5
Πώς οφείλομεν να σημειωνώμεθα δια του σημείου του Σταυρού 7
Το Σύμβολον της Πίστεως 12
Εωθιναί Προσευχαί 13
Ακολουθία του καθ’ ημέραν Μεσονυκτικού 21
Ακολουθία του Όρθρου 34
Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος 58
Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια 61
Απολυτίκια Αναστάσιμα, Θεοτόκια 79
Απολυτίκια, Θεοτόκια, Κοντάκια Εβδομάδος 84
Ευχή εκ των Δογμάτων του αγίου Διονυσίου 91
Αι εννέα Ωδαί 98
Ακολουθία των Ωρών (Α’, Γ’ και ΣΤ’) 123
Ακολουθία της Θ’ Ώρας 142
Ακολουθία του Εσπερινού 153
Μικρόν Απόδειπνον 167
Οι 24 Οίκοι της Θεοτόκου 186
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 205
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος 223
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 240
Προσευχαί:
α) Εις τα Σχολεία. β) Τραπέζης. γ) Εσπεριναί 275
Στιχηρά Προσόμοια, Καθίσματα, Απολυτίκια και δοξαστικά εις:
α) Ανωνύμους Αγίους, β) Αποστόλους, γ) Προφήτην, δ) Μάρτυρα, ε) Ιεράρχην, στ) Ιερομάρτυρα, ζ) Όσιον, η) Όσιους και λοιπούς Πατέρας 284
Δοξαστικά και Θεοτόκια πανηγυρικά εις:
α) Απόστολον, β) Προφήτην, γ) Μάρτυρα, δ) Ιεράρχην, ε) Ιερομάρτυρα, στ) Όσιον, ζ) Τους Αγίους Πάντας 306
Ευχαριστία μεθ’ ικεσίας εις την Πανάχραντον Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν την Ζωοδόχον Πηγήν 311
Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα 315
Επίκλησις του θείου Ελέους 316
Αξία και δύναμις της Προσευχής 320
Πίναξ νηστειών 324
Αι Αγρυπνίαι του έτους 325

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

18×13

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

330

Έτος Α' έκδοσης

2005