συναξαριστης (2)
ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ (μικρό)

6.50

Εννέα Ωδαί – Μικρόν Προσευχητάριον – Χαιρετισμοί.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
Κωδικός προϊόντος: 27814 Κατηγορία:

Περιγραφή

Δεν θα έσφαλλε κανείς, αν εχαρακτήριζε το Ψαλτήριον “καρδίαν” της Αγίας Γραφής. Όπως ακριβώς εις τον άνθρωπον η καρδία θεωρείται έδρα των ευγενών και ωραίων αισθημάτων, έτσι και το ιερόν Ψαλτήριον είναι η ακένωτος και κρυστάλλινη πηγή, από την οποίαν αναβλύζουν τα υψηλότερα αισθήματα του ανθρώπου, ως πνευματικής υπάρξεως· και αυτά είναι τα θρησκευτικά αισθήματα. Η συγκίνησις την οποίαν δοκιμάζει ο άνθρωπος εκ της θέας του ενάστρου Ουρανού κατά την νύκτα ή της περί αυτόν φύσεως καθ’ όλας τας εποχάς του Έτους και ανά πάσαν του Χρόνου στιγμήν, τον παρακινούν να ψελλίση κατάπληκτος· “Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας”. Η φράσις όμως αυτή είναι θησαυρισμένη εις το Ψαλτήριον (Ψαλμ. Ργ’). […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα
Οι Ψαλμοί
Αι Εννέα Ωδαί
Πρωινή Προσευχή
Βραδινή Προσευχή
Οι Χαιρετισμοί
Πίνακες

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

12.5×08.5

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

2020

ISBN

9789608251632

Σελίδες

386