-10%
SCAN0000 (2)

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙ ΤΟΥΣ

9.50

«Το φως ανήκει σε όσους καθάρισαν από τα πάθη την ψυχή τους».

SKU: 26970 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Γενικά

Ὁρισμὸς καὶ προέλευσις τῶν παθῶν

Διαίρεσις τῶν παθῶν

Ἀποτελέσματα τῶν παθῶν.

Αἴτια, ἀφορμὲς καὶ προέλευσις τῶν παθῶν

Λογισμοὶ καὶ πάθη

Οἱ δαίμονες δημιουργοὶ τῶν παθῶν

Τὰ πάθη μεταξύ τους.

Φιλαυτία, γαστριμαργία, πορνεία

Ἄλλα πάθη

Ἡ θεραπεία τῶν παθῶν

Τρόποι καὶ μέσα θεραπείας

Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν καὶ οἱ ἀρετές..

Ἡ Ἄσκησις …

Ἄλλες πνευματικὲς ἐργασίες

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (Άγνοια, Λήθη, Ραθυμία)

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Α’ Η ΑΓΝΟΙΑ….

Αἴτια καὶ ἀποτελέσματα

Τὸ βαθύ σκοτάδι

Ἡ ἄγνοια καὶ ὁ διάβολος

Η θεραπεία

Β’ Η ΛΗΘΗ

Γενικά

Αἴτια τῆς λήθης

Αποτελέσματα

Θεραπεία

Γ’ Η ΡΑΘΥΜΙΑ

Γενικὰ περὶ ραθυμίας καὶ ἀποτελέσματα αὐτῆς

Η καταπολέμησις τῆς ραθυμίας….

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ

Ζῶντας στὸν κόσμο τῆς ἀδικίας

Τί εἶναι ἀδικία καὶ ποιὸ τὸ περιεχόμενό της

Αδικία καὶ ἀρετή

Τι Τὶ ἀδικεῖ τὸν ἄνθρωπο

εἶναι ἐκεῖνο ποὺ βλάπτει τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων

Ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου

Ἀδικοῦν πολλοὶ καὶ κανεὶς δὲν ἀδικεῖται;

Ἡ ψυχική κατάστασις ἐκείνου ποὺ ἀδικεῖ.

ΟΙ ΔΥΟ ΕΧΘΡΟΙ (ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ) ….

Οἱ δύο ἐχθροί

Πρῶτο ἐμπόδιο. Ἡ σάρκα τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Άσκησις

Δεύτερο ἐμπόδιο: Ὁ Κόσμος

Θυσία τῶν πεποιθήσεων

Θυσιάζει τὴν Ἐλευθερία

α) Θυσιάζει τὸ πιστεύω του, β) τήν Ἐλευθερία του καὶ γ) Τὴν τιμή του

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ Ή ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΑΘΟΣ

Πάθος, πού κυριεύει πολλούς

Τὸ ἄλογο (παράλογο) πάθος.

Οἱ Πατέρες γιά τήν τροφή

Ἂς δοῦμε καὶ μερικά παραδείγματα Αποτελέσματα.

Θεραπεία

Ο ΦΘΟΝΟΣ

Διδάσκαλος τῆς Θεομαχίας, μητέρα τῆς ἀνθρωποκτονίας

Πρόχειρος όρισμός

Ποῦ ὑπάρχει

Ἀρχικὰ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ τὸν φθόνο

Χρόνος ἐμφανίσεώς του ……

Θεραπεία

Τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τοῦ φθόνου

Ἀπόψεις τῶν πατέρων γιὰ τοὺς φθονεροὺς ἀνθρώπους.

Σωματική ἄσκησις (κακοπάθεια)

Φύλαξις καί τήρησις τοῦ νοῦ

Πίστι στόν ἀγαθό, προνοητή καί πάνσοφο Θεό.

Ἀγάπη καί Προσευχή

Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ

A

B

Στόν καθρέπτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἡ ἐποχὴ τῆς κρίσεως

Α. Καταλαλιὰ καὶ κατάκρισις; Όρισμὸς

1. Μὲ ποιοὺς τρόπους καταλαλοῦμε ἤ κατακρίνουμε

Οἱ αἰτίες τῆς καταλαλιᾶς καὶ τῆς κατακρίσεως

Ἡ καταπολέμησις τῆς καταλαλιᾶς καὶ τῆς κατακρίσεως

Β. Οἱ ἀσκητές ζητοῦσαν νὰ σκεπάζωνται τὰ ἁμαρτήματα

2. Τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων

α. Οἱ ἅγιοι οὔτε καταλαλοῦσαν οὔτε κατέκριναν

3. Ἡ καταλαλιά καὶ ἡ κατάκρισις εἶναι ἁμαρτία. Τί δίδασκαν οΙ ἀσκητές

β. Ποιὰ ὅμως εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας αὐτῆς;

4. Ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκρισις εἶναι παράβασις τῆς χριστιανικής διδασκαλίας.

α. Εἶναι παράβασις τῆς Θεολογίας.

β. Εἶναι παράβασις τῆς Ἐκκλησιολογίας.

γ΄ Γιατὶ ὅμως ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκρισις εἶναι κακό;

Διότι 1. Ἡ ἀνθρώπινη κρίσις δὲν εἶναι ἀσφαλής ….

Διότι α. Τὰ αἰσθητήριά μας κάνουν λάθος

β. Δὲν γνωρίζουμε τὴν πρόθεσι τοῦ ἄλλου

γ. Ἑρμηνεύουμε λανθασμένα τη συμπεριφορά τοῦ ἄλλου

2. Δὲν γνωρίζουμε τὴν ἱστορία τῆς ψυχῆς τοῦ ἄλλου. Ἀκόμη

α. Ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἄνθρωπο

β. Δὲν γνωρίζουμε τὸν ἀγῶνα του

γ. Ὁ ἁμαρτωλός μπορεῖ νὰ ἔχη μετανοήσει καὶ νὰ ἔχη σωθῆ

3. Ὅποιος κατακρίνει ζημιώνει τὸν ἑαυτό του

α. Ὁ κατάλαλος προδίνει τὸν χαρακτήρα του

β. Αὐτὸς ποὺ κατακρίνει, πέφτει σὲ διάφορα ἁμαρτήματα.

γ. Ἡ κατάκρισις καὶ καταλαλιά σκοτίζει τὸ νοῦ, διώχνει τὴν Χάρι

Γ΄ Πότε ἐπιτρέπεται ή κρίσις. Τι μᾶς διδάσκουν οἱ ἀσκητές

2. Πῶς γίνεται ἡ διόρθωσι ἀπὸ τὰ πάθη τῆς κατακρίσεως καὶ τῆς καταλαλιᾶς

α. Ὁ ἀρνητικός τρόπος

β. Ὁ θετικός τρόπος.

3. Ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς κακολογοῦν

Ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς κατηγοροῦν ἄδικα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ

Όρισμός

Ἡ κατά κόσμον σοφία γιὰ τὴν ὑποκρισία

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ὑποκρισία

Ποῦ βρίσκεται

Πόσο ὑποκριτές εἴμαστε

Λοιπὸν, μήπως ὑποκρινόμαστε;

γνωρίσματα τοῦ ὑποκριτῆ

Ἡ θεραπεία

Τὰ Πῶς μπορεῖ τότε νὰ περιορισθῆ ἡ ὑποκρισία

Παρουσίασι τῶν θεραπευτικῶν φαρμάκων

1. Ἡ Ἀναγνώρισι

2. Ἡ Βούλησι

3. Ἡ Προσευχή

4. Πνευματική ζωή

5. Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς

6. Ἡ Θωράκισις

7. Ἡ Ἐπισφράγισις

Συμπέρασμα

Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ)

Πρόλογος

Τὰ κίνητρα

Αποτελέσματα

Ἀντιμετώπισις

Πῶς τὴν ἀντιμετώπισαν καὶ οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας

ΣΗΜΕΡΑ τί γίνεται;

Η ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Τὸ σκοτάδι καὶ τὸ φῶς

Ἀνακαλεῖ τὴν Θεία φιλανθρωπία

Χειρότερη ἀπὸ κάθε ἁμαρτία

Εἶναι γνώρισμα ψυχῆς ποὺ σκέπτεται συνεχῶς τὴν πονηρία καὶ ὑποψιάζεται ὅλους.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)

Σελίδες

258

Διαστάσεις

22×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2024