Εικόνα5

ΘΕΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ (χαρτόδετο)

5.00

Απάνθισμα κατανυκτικών προσευχών και ακολουθιών του νυχθημέρου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Περιγραφή

Προσευχή λέγεται η προς τον Θεόν δέησις του ανθρώπου και η σύγχρονος υπό τούτου προς Εκείνον ανάτασις του πνεύματος αυτού. Ο ουτιδανός και υλικός άνθρωπος, δια της προσευχής, παρίσταται ενώπιον του Παντοδύναμου και Απρόσιτου Θεού, επικοινωνεί αμέσως και συνομιλεί ματ’ αυτού. [. . .] (Από την έκδοση)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ακολουθία του Μεσονυκτικού
Ακολουθία του Όρθρου
Ακολουθία της Θ’ Ώρας
Ακολουθία του Εσπερινού
Ευχαί της Τραπέζης
Απόδειπνον Μικρόν και Χαιρετισμοί της Θεοτόκου
Απολυτίκια Αναστάσιμα
Απολυτίκια, Θεοτόκια και Κοντάκια της Εβδομάδος Εις Ανωνύμους Αγίους, Στιχηρά Προσόμοια,
Καθίσματα, Απολυτίκια
Εις Ανώνυμους Αγίους, Δοξαστικά Πανυγυρικά
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού
Ακολουθίαι της Διακαινησίμου Εβδομάδος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ποίαι αι διατεταγμένοι Νηστείαι
Κατάλυσις Νηστείας
Εορτολόγιον
Ερμηνεία προς εύρεσιν των εορτών του Πασχαλίου
Πασχάλιον Αιώνιον
Ερμηνεία προς εύρεσιν των κύκλων του Ηλίου και της Σελήνης
Ερμηνεία προς εύρεσιν της 1ης εκάστου μηνός
Ερμηνεία προς εύρεσιν του Πάσχα
Κανόνιον Αιώνιον προς εύρεσιν, κατ’ έτος, του Πάσχα
Πίναξ Πασχαλιών Παλαιού και Νέου Ημερολογίου

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

258

Διαστάσεις

17×12

Έκδοση

2018

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο