θησαυρος γ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ τ. Γ’

10.90

34 Παρακλήσεις εις διαφόρους λαοφιλείς αγίου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) SKU: 23821 Κατηγορία:

Περιγραφή

Δια του παρόντος τρίτου τόμου της σειράς “Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων” ο εκδοτικός οίκος ημών προσφέρει εις το ευσεβές και φιλάγιον κοινόν 34 Παρακλήσεις εις διαφόρους λαοφιλείς αγίους, μάρτυρας, ιεράρχας, ομολογητάς, οσίους κλπ. Εις τας Παρακλήσεις, ως γνωστόν, οι κανόνες ψάλλονται άνευ ειρμών, διά τούτο ενταύθα οι ειρμοί παρατίθενται δια μικρότερων στοιχείων ή με μόνας τας πρώτας λέξεις των. Ειρμοί βάλλονται μόνον εις τον όρθρον.
Κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντίς διά την αξιοποίησιν του υμνογραφικού πλούτου του αποτεθησαυρισμένου εις τα πολυπληθή λειτουργικά χειρόγραφα και τας παλαιτύπους εκδόσεις, διά τούτο διάφοροι κανόνες παράρρυθμοι ή ελλιπείς ευρίσκονται εδώ διωρθωμένοι και πλήρεις, ενώ ωρισμέναι Παρακλήσεις είτε βλέπουν διά πρώτην φοράν το φως της δημοσιότητος είτε είναι σπάνιαι και δυσεύρετοι. Επειδή δε ωρισμένα τροπάρια αναφέρονται ενίοτε εις τοπικάς περιοχάς, τίμια λείψανα και ιεράς εικόνας, υπήρξε μέριμνα διά την διασκευήν τινών εξ αυτών επί το γενικώτερον, ώστε να είναι δυνατόν αι Παρακλήσεις να ψάλλωνται πανταχού πάντοτε και υπό πάντων.
Περιλαμβάνονται ακόμη διάφοροι ευχαί εις αγίους, πλείστας των οποίων συνέταξεν ο κατά τον 18ον αιώνα Ιερομόναχος Άνθιμος Δρόσος Βρυέννιος ο Ξηροποταμηνός. Η παρούσα συλλογή Διανθίζεται επίσης με πλήθος μεγαλυναρίων και τροπαρίων, καθώς και με εικόνας διαφόρων αγίων. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Περιεχόμενα
Πρόλογος
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ κατά τάξιν αλφαβητικήν
-Εις τους Αρχαγγέλους (Μιχαήλ και Γαβριήλ) και πάντας τους ασωμάτους
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις πάντας τους αγ. Αγγέλους
-Εις τον Άγγελον Φύλακα
Μεγαλυνάρια
Τροπάρια προσόμοια
Ευχή εις τον φύλακα Άγγελον
-Εις τους Ασωμάτους και τους αγ. Πάντας
Μεγαλυνάρια εις τους αγ. Πάντας
Έτερα μεγαλυνάρια
-Εις τους επουρανίους Αγγέλους και εις τους αγίους Πάντας
Ευχή εις τους αγίους Πάντας
-Εις τον άγ. Αθανάσιον τον μέγαν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον άγιον Αθανάσιον
-Εις την αγ. Αικατερίναν
Μεγαλυνάρια
-Εις τον όσιον Αλέξιον
Μεγαλυνάρια
Έτερα μεγαλυνάρια εκ χειρογράφου
-Εις τους αγίους 12 Αναργύρους
Μεγαλυνάρια
-Εις τους αγίους Αναργύρους Κοσμάν και Δαμιανόν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τους αγ. Αναργύρους
-Εις τον όσιον Αντώνιον τον μέγαν
Μεγαλυνάρια
Εις τους 12 Αποστόλους
Μεγαλυνάρια
Απολυτίκια
Ευχή εις τους 12 Αποστόλους
-Εις την αγίαν Βαρβάραν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις την αγ. Βαρβάραν
-Εις τον άγιον Βασίλειον τον μέγαν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον μέγαν Βασίλειον
-Εις τον όσιον Γεράσιμον
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον οσ. Γεράσιμον
-Εις τον άγιον Γεώργιον
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον άγ. Γεώργιον
-Εις τον άγιον Δημήτριον
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον αγ. Δημήτριον
-Εις τον άγιον Διονύσιον αρχιεπίσκοπον Αιγίνης και πολιούχον Ζακύνθου
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον αγ. Διονύσιον
Στιχηρόν και εξαποστειλάρια
-Εις την αγίαν Ειρήνην
Μεγαλυνάρια
-Εις τον προφήτην Ηλίαν
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγ. Θεόδωρον μεγαλομάρτυρα
Μεγαλυνάρια
Εις την ψηλάψησιν του αναστάντος Κυρίου
υπό του ενδόξου αποστόλου Θωμά
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγ. Ιωάννην τον πρόδρομον
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγιον Ιωάννην τον ‘Ρώσον
Μεγαλυνάρια
-Εις την αγίαν Κυριακήν
Μεγαλυνάρια
-Εις την αγίαν μάρτυρα Μαρίναν
Μεγαλυνάρια
-Εις τον αγ. Μηνάν μεγαλομάρτυρα
Μεγαλυνάρια
-Εις τας τρεις αγίας μάρτυρας Μηνοδώραν, Μητροδώραν και Νυμφοδώραν
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγιον Νεκτάριον εν Αιγίνη
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγιον Νικόλαον Μύρων
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγιον Παντελεήμονα
Μεγαλυνάρια
-Εις την αγίαν Παρασκευήν
Μεγαλυνάρια
-Εις τον άγιον Σπυρίδωνα
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον αγ. Σπυρίδωνα
-Εις τον άγιον Φανούριον
Μεγαλυνάρια
Απολυτίκιον του αγίου
-Εις τον άγιον Χαραλάμπη τον ιερομάρτυρα
Μεγαλυνάρια
Απολυτίκιον του αγίου
Πίναξ ποιητών κατ’ αλφάβητον

Επιπλέον πληροφορίες

ISBN

9789605501617

Σελίδες

690

Διαστάσεις

14×10

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

2019