Σταυρός (19)

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑΧΒΕ

7.50

Αποδεικνύεται με βάση την Αγία Γραφή, ότι και το Άγιον Πνεύμα είναι Γιαχβέ, αληθινός Θεός.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Σε απόθεμα SKU: 3121 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο αληθινός Θεός εις το Εβραϊκόν κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται με το όνομα Γιαχβέ. Το όνομα τούτο είνε το κύριον και άμα προσωπικόν και ακοινώνητον όνομα του αληθινού Θεού. Άλλος Θεός, ψευδής δηλαδή Θεός, δεν δύναται να φέρη αυτό το όνομα. Το όνομα Γιαχβέ ανήκει αποκλειστικώς εις τον αληθινόν Θεόν. Και σημαίνει ακριβώς τούτο, ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής είνε ο ων, ο υπάρχων, ο υπαρκτός, ο αληθινός, ενώ οι άλλοι θεοί είνε οι μη όντες, οι μη υπάρχοντες, οι ανύπαρκτοι, οι ψευδείς.
Άλλοτε δια πονήματος υπό τον τίτλον “Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ” επί τη βάσει της Αγίας Γραφής απεδείξαμεν, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είνε και αυτός Γιαχβέ, τουτέστιν αληθινός Θεός, όπως ο Θεός Πατήρ του, πλειστάκις μάλιστα ονομαζόμενος με το προσωπικόν και ακοινώνητον τούτο όνομα. Δι’ άλλων λέξεων απεδείξαμεν, ότι ο Υιός είνε πρόσωπον της Θεότητας. Τώρα δια του παρόντος πονήματος υπό τον τίτλον “ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑΧΒΕ” επί τη βάσει της Αγίας Γραφής αποδεικνύομεν, ότι και το Άγιον Πνεύμα είνε Γιαχβέ, αληθινός Θεός. Δι’ άλλων λέξεων αποδεικνύομεν, ότι το Άγιον Πνεύμα, Ο Παράκλητος, όπως άλλως ονομάζεται, είνε πρόσωπον της Θεότητος.
Η Θεότης, η μία φύσις και ουσία, ο εις Θεός, παραδόξως, παραδοξότατα, δεν είνε εν πρόσωπον, άλλα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Ο τρισυπόστατος ή τριαδικός Θεός είνε η υψίστη και η πλέον παράδοξος αλήθεια, φυσικώς αδιανόητος και ανεπινόητος. Ο Θεός είνε όντως τριαδικός και απεκάλυψεν εαυτόν, άλλως δεν θα είχομεν την έννοιαν του Τριαδικού Θεού. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΙ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΕΝΙΚΟΙ
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ 18-19
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
«ΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ»
ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Χωρία της Παλαιάς Διαθήκης
Χωρία της Καινής Διαθήκης
ΑΛΛΑ ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

192

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2006

Συγγραφέας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ