ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ. Α’

21.20

Κεφ. Α’-Ζ’

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Σε απόθεμα Κωδικός προϊόντος: 3117 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ως συγγραφεύς ο Ιωάννης άφησε στην Εκκλησία πέντε βιβλία το τέταρτο Ευαγγέλιο, 3 Καθολικές Επιστολές και την Αποκάλυψι.
Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είνε τέταρτο κατά σειράν, διότι γράφτηκε τελευταίο, γύρω στο έτος 90. Αλλ’ ενώ είνε τέταρτο κατά σειράν, στην αξία έρχεται πρώτο. Διαφέρει πολύ από τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Οι τρεις πρώτοι ευαγγελισταί, οι λεγόμενοι συνοπτικοί, αρχίζουν τα Ευαγγέλια από την επίγεια παρουσία του Χριστού. Ο Ιωάννης αρχίζει το Ευαγγέλιο από την αιωνιότητα, από την άναρχη προύπαρξι του Λόγου. Σαν αετός, χρυσάετος, ο Ιωάννης πετάει σε δυσθεώρητα Ύψη, εισέρχεται στην αιωνιότα και κατεβάζει το Ευαγγέλιο κατ’ ευθείαν από την αιωνιότητα! Οι συνοπτικοί ευαγγελισταί εκθέτουν περισσότερο την ηθική διδασκαλία του Χριστού. Ο Ιωάννης εκθέτει περισσότερο τη δογματική διδασκαλία του Χριστού. Οι συνοπτικοί παρουσιάζουν περισσότερο την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ο Ιωάννης παρουσιάζει περισσότερο την θεότητα του Ιησού. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου περιέχονται πλήθος ύψιστες αξιώσεις και διακηρύξεις του Ιησού για το πρόσωπό του, πολλές δε απ’ αυτές εισάγονται με την περίφημη φράσι «Εγώ ειμί». Είνε η φράση, που στην Παλαιά Διαθήκη ο Γιαχβέ, ο αληθινός Θεός, χρησιμοποιεί για τον εαυτό του. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου περισσότερο από τα άλλα βιβλία της Γραφής συντρίβει και κονιορτοποιεί τους αρνητάς της θεότητος του Ιησού Χριστού, τους Ψευδο-Μάρτυρες του Ιεχωβά και όλους τους Αντιτριαδίτες. […] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Αφιέρωσι
Πρόλογος
Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο πρόλογος του Ευαγγελίου
“Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”
“Ίδε ο αμνός του Θεού”
“Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”
“Έρχου και ίδε”
Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο γάμος στην Κανά και το πρώτο θαύμα
Η μήτηρ του Ιησού και οι λεγόμενοι αδελφοί του
Το φραγγέλλιο του Ιησού
“Λύσατε τον ναόν τούτον και … εγερώ αυτόν”
Θαύματα και πίστι
Ο Ιησούς γνωρίζει τους πάντας
Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο διάλογος του Ιησού με το Νικόδημο (για την αναγέννησι)
Ο Ιωάννης ο βαπτιστής εξυψώνει τον Ιησού
Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρείτιδα (για το ύδωρ το ζων και την πνευματική λατρεία)
Η θέσι της γυναίκας προ και μετά Χριστόν
Η Σαμαρείτις αρχίζει ιεραποστολή
Ο πνευματικός θερισμός
Η πίστι και η ομολογία Σαμαρειτών
“Προφήτης εν τη ιδία πατρίδι τιμήν ουκ έχει”
“Ο Ιησούς θεραπεύει τον υιό του αυλικού
Ε’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Ιησούς θεραπεύει τον επί 38 έτη παράλυτο
Ο Υιός συμφωνεί και συνεργάζεται με τον Πατέρα
Τιμή προς τον Υιό καθώς προς τον Πατέρα
“Η κρίσις η εμή δικαία εστίν”
Μαρτυρίες για το Χριστό
ΣΤ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων ανδρών
Ο Ιησούς περιπατεί πάνω στη λίμνη
“Εργάζεσθε μη την βρώσιν την απολλυμένην…”
Το έργο του Θεού η πίστι στο Χριστό
“Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός”
“Ο άρτος… η σαρξ μού εστιν”
“Η σαρξ μου αληθώς εστί βρώσις”
Σκανδαλισμός ακροατών και απάντησι Χριστού
Απομάκρυνσι πολλών και ομολογία Πέτρου
Ζ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η απιστία των αδελφών του Ιησού
Incognito
Σχόλια των Ιουδαίων για τον Ιησού
Η προέλευσι της διδαχής του Χριστού
“Μη κρίνετε κατ’ όψιν…”
Η προέλευσι του Ιησού γνωστή και άγνωστη
“Ζητήσετέ με και ουχ ευρήσετε”
“Ύδωρ ζων”
Σχίσμα στο λαό
“Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος…”
Πλάνος ο Ιησούς, επικατάρατος ο πιστός λαός
Παρέμβασι του Νικόδημου

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

656

Διαστάσεις

24×17

Συγγραφέας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο