209

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ. Β’

15.90

Κεφ. Η’-ΙΔ’

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Σε απόθεμα SKU: 3116 Κατηγορία:

Περιγραφή

Όπως κατά την ερμηνεία των επτά πρώτων κεφαλαίων, έτσι και κατά την ερμηνεία των επτά εν συνεχεία κεφαλαίων του Ευαγγελίου προσπαθήσαμε να ερμηνεύσωμε τα ιερά νοήματα του Ευαγγελίου με πολλή προσοχή, και με τη βοήθεια της όλης Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας κατά τις ερμηνευτικές αρχές «η Γραφή δια της Γραφής» και «η Γραφή δια των Πατέρων». Αλλ’ εκτός των ερμηνειών δια της Γραφής και των Πατέρων, αποδώσαμε σημασία και σε ερμηνείες άλλων ερμηνευτών. Όπως επίσης κατά τη συγγραφή του α’ τόμου, έτσι και κατά τη συγγραφή του β’ τόμου αντιμετωπίσαμε σοβαρές δυσκολίες και προσπαθήσαμε να δώσωμε ικανοποιητικές ερμηνείες. Αρκετά δε χωρία ερμηνεύουμε πρωτοτύπως. […]
Ιδιαιτέρως επιδιώκουμε την ανάδειξι της υψίστης αληθείας της Πίστεώς μας, της θεότητος του Ιησού. […] (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Αφιέρωσι
Πρόλογος
Η’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η επ’ αυτοφώρω συλληφθείσα μοιχαλίς ενώπιον του Ιησού
“Εγώ ειμι το φως του κόσμου”
Δυο μαρτυρίες για τον Ιησού, του ιδίου ως Υιού και του Πατρός
Πατέρας των Ιουδαίων ο Αβραάμ;
Πατέρας των Ιουδαίων ο Θεός;
“Τίς εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας;”
Ο Ιησούς και ο Αβραάμ
Θ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού
Οι γείτονες και άλλοι για τον πρώην τυφλό
Ο πρώην τυφλός πρώτος ομολογητής του Χριστιανισμού
Πνευματική όρασι και πνευματική τύφλωσι!
Ι’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παραβολή κλέπτου, ληστού, ποιμένος
Ο Ιησούς η θύρα των προβάτων
Ο Ιησούς ο καλός ποιμήν ο θυσιαζόμενος για τα πρόβατα
“Εγώ και ο Πατήρ εν εσμεν”
Απόπειρα κατά του Ιησού για τη διακήρυξι της θεότητός του
ΙΑ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“Λάζαρος ο φίλος ημών κεκοίμηται”
“Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή”
“Εδάκρυσεν ο Ιησούς”
Η ανάστασι του τετραημέρου Λαζάρου
Αποφασίζεται θανάτωσι του Ιησού. Ο Καϊάφας προφητεύει
ΙΒ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το δείπνο στη Βηθανία
Η Μαρία χρίει τον Ιησού με μύρο
Ο γογγυσμός του υποκριτού Ιούδα για το μύρο
Οι αρχιερείς αποφασίζουν θανάτωσι και του Λαζάρου!
Η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα επί πώλου όνου!
Έλληνες ζητούν να ιδούν τον Ιησού και ο Ιησούς προφητεύει δόξα
Ο Ιησούς από τους ακολούθους του ζητεί αυταπάρνησι
Ο Ιησούς ομιλεί για το θάνατό του και τη σημασία του
Η απιστία των Ιουδαίων παρά το πλήθος των θαυμάτων
Συνοπτική διδασκαλία του Ιησού
ΙΓ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Διδάσκαλος και ο Κύριος πλύνει τα πόδια των μαθητών
Ο Ιησούς προλέγει την προδοσία του Ιούδα
Η καινούργια εντολή της αγάπης
Η μεγαλοστομία του Πέτρου και η πρόρρησι της τριπλής αρνήσεως!
ΙΔ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η ζωή”
“Ο εωρακώς εμέ εώρακε τον Πατέρα”!
“Εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί εστι”
Σ’ όποιον αγαπά το Χριστό κατοικεί η Αγία Τριάς
Ο Παράκλητος διδάσκει και υπενθυμίζει
Η ειρήνη του Χριστού!

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

408

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Συγγραφέας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ