κεκραγαριον

ΤΟ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ

8.00

Σειρά βαθέων στοχασμών που περιγράφουν την λύτρωσίν του εκ του παλαιού ανθρώπου και την χαράν της καινής κτίσεως.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
SKU: 1689 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Η απόδοσις αυτή του αρχαίου κειμένου στη νεοελληνική μας γλώσσα δεν έχει μεγάλες λογοτεχνικές αξιώσεις. Μοναδικός της σκοπός είναι να φέρη τα υψηλά νοήματα του Ιερού Αυγουστίνου -που τάγραψε στα λατινικά- στη σκέψι και στην καρδιά του σημερινού ανθρώπου.
Θρησκευτικοί στοχασμοί είναι το Κεκραγάριο αυτό, μα τόσο βαθείς και μάλιστα στη δύσκολη γλώσσα του Ευγενίου Βουλγάρεως, ώστε αποτελούν πραγματικά “πυκνήν και σφυρήλατον σοφίαν εν ολίγω όγκω”, χάρις και στην περίτεχνη σύνταξι της εποχής του.
Για να απλοποιηθή όλος αυτός ο πλούτος, δεν γινόταν παρά να ξεχωρίση κανείς μία – μία τις φράσεις, ν’ αλλάξη τη θέσι τους σε αρκετά σημεία και αλλού να προσθέση φειδωλά επεξηγηματικές λέξεις ή μικρές φράσεις. Ταυτόχρονα έπρεπε να κομματιάση το κείμενο σε μικρές περιόδους, ώστε να ξεχωρίσουν και οπτικά τα νοήματα και οι ενότητες μεταξύ τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ευπρόσδεκτο το υπέροχο έργο στον σημερινό αναγνώστη. Πήρε όμως μορφή ποιήματος, ενώ είναι πεζό.
Αλλά ολόκληρο το αριστούργημα είναι ποιητικό στην πνοή του και σαν καταπιαστή κανείς μ’ αυτό πασχίζει ν’ αποδώση όσο μπορεί όλην αυτή την ποίησι. Έτσι σε άφθονα σημεία παίρνουν κάποια μουσικότητα οι φράσεις, σαν ελεύθερος στίχος να πούμε, χωρίς να φτάνουν στο πεζοτράγουδο. Εξ άλλου είναι τόσα τα καλολογικά σχήματα της κομψής πέννας του πανεπιστήμονος Κληρικού και μάλιστα με σπανιώτατες λέξεις, ώστε αναγκάζεται ο μεταφραστής να καταφύγη κάποτε σε μερικά -άτεχνα βέβαια- ευρήματα, για να κατοπτρίση κάπως τη σοφία και την ομορφιά του λόγου των δύο γιγάντων του πνεύματος. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα
Πρόλογος του μεταφραστού
Ανάτασις της ψυχής προς επίγνωσιν και αγάπην του Θεού
Περί της αθλιότητος και της αδυναμίας του ανθρώπου
Περί του θαυμασίου θείου φωτός
Η θνητή ανθρωπίνη φύσις
Τι σημαίνει το να γίνης μηδέν
Η αθλιότης της ψυχής που κατέχεται από αμαρτίες
Για τα πολλαπλάσια ευεργετήματα του Θεού προς τον άνθρωπο
Για τη μελλοντική αξία του ανθρώπου
Περί της Παντοδυναμίας του Θεού
Η ακατανόητη, θεία εξύμνησις
Για την ελπίδα που πρέπει να στηρίζωμε στο Θεό
Για τις παγίδες των επιθυμιών
Για την αθλιότητα του ανθρώπου και τα ευεργετήματα του Θεού
Ότι ο Θεός εποπτεύει αδιάκοπα τις πράξεις και τους λογισμούς των ανθρώπων
Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτε μόνος του, χωρίς τη χάρι του Θεού
Περί του διαβόλου και για τους πολλούς πειρασμούς που προκαλεί
Ότι ο Θεός είναι φως στους δίκαιους
Περί των ευεργετημάτων του Θεού
Φλογερός πόθος ψυχής, που επιθυμεί ν’ αγαπά το Θεό
Ότι ο Θεός τα πάντα υπέταξε στον άνθρωπο
Ότι με τις σκέψεις πάνω στα πρόσκαιρα αγαθά συμπεραίνεται το επουράνιο μεγαλείο
Ότι η θεία γλυκύτης εξουδετερώνει όλη την πικρία αυτού εδώ του κόσμου
Όλη η επιθυμία και η ελπίδα της καρδιάς μας οφείλει να είναι στο Θεό
Ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από τον Θεόν
Ότι η θέλησις του ανθρώπου είναι αδρανής για τα καλά έργα, χωρίς τη χάρι του Θεού
Περί των εξαρχής ευεργετημάτων του Θεού
Περί των αγγέλων που είναι ταγμένοι στη διαφύλαξι των ανθρώπων
Περί του βάθους του προορισμού και της θείας προγνώσεως
Όσοι ήσαν πρώτα δίκαιοι και ύστερα έγιναν ασεβείς και αντιθέτως
Ότι η ψυχή του πιστού είναι αγιαστήριον του Θεού
Ούτε με τις εσωτερικές, ούτε με τις εξωτερικές αισθήσεις μπορεί να βρεθή ο Θεός
Ομολογία της αληθινής πίστεως (Το σύμβολον της πίστεως)
Εξομολόγησις της προσωπικής του εξουθενώσεως
Αναπόλησις της θείας μεγαλωσύνης
Πόθος ψυχής που έχει… δίψα για το Θεό
Περί του φωτός της δόξης
Ικεσία προς την Πανάγια Τριάδα

Επιπλέον πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1973

Έτος Α' έκδοσης

1973

Σελίδες

176

Διαστάσεις

21×14

Συγγραφέας

ΑΓ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΠΠΩΝΟΣ)

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο