-13%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Original price was: €40.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €35.00.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΩΤΗΡ
Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) Κωδικός προϊόντος: 11676 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ούτως ο Λουκάς γράφων το ευαγγέλιον αυτού “τοις από των εθνών” (Ωριγ. παρ’ Ευσεβ. VI, 25, 6) προτίθεται να επιβεβαιώση) και εκθέση ακριβώς την δια ζώσης κατήχησιν, την περιλαμβάνουσαν τον βίον και την διδασκαλίαν του Ιησού Χρίστου. Τα γεγονότα δε άτινα εκθέτει, δεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι ο υιός του θεού, ο ενανθρωπήσας και εκ Παρθένου γεννηθείς, ίνα σώση πάντας τους ανθρώπους είναι ο υιός του ανθρώπου και ο υιός του Θεού, ο θεάνθρωπος Κύριος, όστις ήλθεν ως θείος ιατρός να θεραπεύση την ανθρωπότητα, παρέχων την συγχώρησιν και πνευματικήν ίασιν εις τους αμαρτωλούς. Εντεύθεν το ευαγγέλιον του Λουκά απεκλήθη υπό τίνων επιτυχώς ευαγγέλιον της ευσπλαγχνίας και του ελέους, διότι γέμει εκδηλώσεων αγάπης και αγαθότητος του Σωτήρος προς τους αμαρτωλούς. Συγχρόνως όμως το τρίτον ευαγγέλιον δεν αποκλείει και τους Ιουδαίους ούτε της συμπαθείας, ούτε της σωτηρίας της κομισθείσης υπό του Ιησού. Μόνον αυτό εκ των συνοπτικών παρουσιάζει τον Ιησούν κλαίοντα επί την Ιερουσαλήμ (ιθ’ 41) και ευχόμενον από του Σταυρού υπέρ των σταυρωτών του (κγ’ 34), παραγγέλλοντα δε εις τους μαθητάς να κηρύξουν “μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενοι από Ιερονσαλήμ” (κδ’ 47). (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
Περιεχόμενα
Προλεγόμενα
Πρόλογος ή προοίμιον
Α΄. Αι αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας του Κυρίου
Β΄. Η επίσημος εμφάνισις του Μεσσίου
Γ΄. Η εν Γαλιλαία δράσις του Κυρίου
Δ΄. Το από Γαλιλαίας εις Ιεροσόλυμα ταξίδιον
Ε΄. Αι τελευταίαι ημέραι της δημοσίας διδασκαλίας κατά την διαμονήν εις Ιεροσόλυμα
ΣΤ΄. Το πάθος
Ζ΄. Η ανάστασις και ανάληψις

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σελίδες

690

Διαστάσεις

25×18

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

1995, Ε'