to-eyaggelio-toy-ioannoy-g

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ. Γ΄

15.90

Κεφ. ΙΕ’-ΚΑ’

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα SKU: 3115 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κατά το παρελθόν με τη χάρι και το φωτισμό του Θεού ερμήνευσα σε α’ τόμο τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου α’-ζ’ και σε β’ τόμο τα κεφάλαια η’-ιδ’. Οι δύο τόμοι έτυχαν θερμής υποδοχής από το αναγνωστικό κοινό, αν και τα βιβλία σήμερα δεν είνε στο ενδιαφέρον των ανθρώπων όπως άλλοτε. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, σύγχρονος Πατήρ της Εκκλησίας, έλεγε: Οι άνθρωποι σήμερα αντί να διαβάζουν (βιβλία), προτιμούν ν’ ακούουν (ραδιόφωνο) αντί ν’ ακούουν, προτιμούν να βλέπουν (τηλεόρασι) και αντί να βλέπουν, προτιμούν να τρώγουν! Αυτή είνε η ιεράρχησι των ενδιαφερόντων των σημερινών ανθρώπων. Αλλά δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η εξαίρεσι. Υπάρχουν ακόμη φίλοι του βιβλίου, του εκλεκτού βιβλίου, πρώτα της Αγίας Γραφής, και έπειτα άλλων πνευματικών βιβλίων.
Οι φίλοι της Αγίας Γραφής, του βασιλέως των βιβλίων, όπως χαρακτήριζε το θεόπνευστο κείμενο της Εκκλησίας ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αυγουστίνος, μετά τους δύο τόμους της ερμηνείας του Ευαγγελίου του Ιωάννου ανέμεναν τον τρίτο τόμο, για να ολοκληρωθή η ερμηνεία. […] Αυτά τα κεφάλαια έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι αναφέρονται σε τελευταία προ του θανάτου λόγια του Κυρίου και στα δύο μεγαλύτερα γεγονότα της Πίστεως, τα σεπτά Πάθη και την ένδοξη Ανάστασί του. Κατά την ερμηνεία συνάντησα πολλές δυσκολίες και προσπάθησα με τη βοήθεια του Κυρίου να τις αντιμετωπίσω. Όπως δε στους δύο προηγουμένους τόμους, έτσι και στον παρόντα αρκετά χωρία ερμηνεύονται πρωτοτύπως. Μερικές σκέψεις επαναλαμβάνονται, διότι και μεγάλα νοήματα του Ευαγγελίου επαναλαμβάνονται. Ιδίως επαναλαμβάνονται σκέψεις και επιχειρήματα υπέρ της θεότητος του Χριστού, κυρίου και υψίστου σκοπού του Ευαγγελίου. Οι δε επαναλήψεις και τα επιχειρήματα συντελούν στην καλλίτερη εμπέδωσι των ιερών νοημάτων στις ψυχές.
Φωτισμός Θεού υπάρχει στην εργασία, αλλ’ ασφαλώς υπάρχουν και ανθρώπινες ατέλειες. Μόνον οι Προφήτες και οι Απόστολοι ήταν φωτισμένοι σε τόσο βαθμό, ώστε ν’ αποκλείεται από το λόγο τους η ατέλεια. Οι αναγνώστες μου για τις ατέλειες ας με κρίνουν επιεικώς. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Αφιέρωσι
Πρόλογος
ΙΕ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Χριστός το αληθινό κλήμα και εμείς οι κληματόβεργες
Αγάπη και τήρησι εντολών
Το μίσος του κόσμου κατά του Κυρίου και των πιστών
Ο Παράκλητος και οι μαθηται δίνουν μαρτυρία για το Χριστό
ΙΣΤ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θα σας αφορίσουν και θα σας φονεύσουν
Τί αποδεικνύει στον κόσμο ο Παράκλητος
Το Πνεύμα οδηγεί σε όλη την αλήθεια και δοξάζει το Χριστό
Μεταβολή της λύπης σε χαρά
«Θαρσείτε Εγώ νενίκηκα τον κόσμον»
ΙΖ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού
Ο Ιησούς προσεύχεται για τον εαυτό του
Ο Ιησούς προσεύχεται για τους μαθητάς του
Ο Ιησούς προσεύχεται για όλους τους πιστούς
ΙΗ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η σύλληψι του Ιησού
Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα. Πρώτη άρνησι του Πέτρου
Από τον Άννα στον Καϊάφα. Δεύτερη και τρίτη άρνησι του Πέτρου
Από τον Καϊάφα στον Πιλάτο
Ο Ιησούς πνευματικός βασιλεύς και μάρτυς της αληθείας
Οι Ιουδαίοι από τον Ιησού προτιμούν τον Βαραββά
ΙΘ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«Ίδε ο άνθρωπος!»
«Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν!»
Ο Πιλάτος από δειλία ενδίδει στην απαίτησι των Ιουδαίων
Ο Ιησούς οδηγείται στο Γολγοθά και σταυρώνεται
«Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς»
Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τη μητέρα στον αγαπημένο μαθητή
«Τετέλεσται!». Ο θάνατος του Ιησού
Αίμα και ύδωρ από την πλευρά του Εσταυρωμένου
Ο Ιωσήφ ο Αριμαθαίος και ο Νικόδημος ενταφιάζουν τον Ιησού
Κ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επισκέψεις σε κενό τάφο
Ο αναστάς Ιησούς εμφανίζεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή
Εμφάνισι του αναστάντος Ιησού στους μαθητάς απόντος του Θωμά
Εμφάνισι του αναστάντος Ιησού στους μαθητάς παρόντος του Θωμά
Ο σκοπός της συγγραφής του Ευαγγελίου
ΚΑ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εμφάνισι του Αναστάντος στην Τιβεριάδα. Θαυμαστή αλιεία
«Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλείον τούτων;»
Λεπτός έλεγχος του Πέτρου για την τριπλή άρνησι
Ο Κύριος προλέγει το μαρτύριο του Πέτρου
Παρανόησι λόγου του Κυρίου για τον Ιωάννη
Ο Ιωάννης μάρτυς των έργων του Ιησού και συγγραφεύς του Ευαγγελίου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

392

Διαστάσεις

24×17

Συγγραφέας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο