Εικόνα4

168.α) Η ξηρανθείσα συκή, β) Ο χιτών

2.00

Περιγραφή

Αθήνα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1963