Εικόνα4

02. Ἡ Γυνή καί τό Θηρίον (Ἀποκάλυψις κέφ 17)

2.00