Εικόνα4

06. Ὁ Μέγας Φώτιος

2.00

Επιπλέον πληροφορίες

Άγιος,-α

ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος Α' έκδοσης

1977

Ημερομηνία εορτής

6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ