Εικόνα4

198.α) Μακροθυμία-βλασφημία, β) «Τήν πίστιν τετήρηκα»

2.00

Περιγραφή

Αθήνα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1966