Εικόνα4

84(α) Φῶς Χριστοῦ, (β) Λάζαρος

2.00

Περιγραφή

Φλώρινα

Επιπλέον πληροφορίες

Έτος Α' έκδοσης

1969